Frissültek az adatkezelési, adatvédelmi szabályok. A webhely Cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatások zavartalan működését, szabja személyre oldalad és elemzi a forgalmat. RÉSZLETEK A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.

RENDBEN

Adatkezelés és adatvédelmi tájékoztató

  1. Adatkezelési irányelv

   Magyarországon, így portálunkon is a 2018. május 25-től az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR (General Data Protection Regilation), továbbiakban GDPR, lépett érvénybe, melyet minden uniós országnak kötelezően alkalmazni kell.

   A tájékoztató során használt alapkifejezések jelentései a következők:

   • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) A teljes jogszabály I T T olvasható.
   • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
   • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
   • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
   • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
   • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
   • Harmadik ország: harmadik országnak minősül minden, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország.
   • Cookie: a HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Lou Montulli, a Netscape Communications egykori alkalmazottja használta először a süti technikát a webes kommunikációban.
   • Session: a munkamenet (angolul session) a számítógép-hálózatoknál két számítógép közötti kommunikáció olyan formája, mely során az egyik (vagy mindkét) gép átmenetileg adatokat tárol a másikról; ennek segítségével egy állapotmentes protokollon keresztül is lehet állapotokat megőrizve kommunikálni.
  2. Adatkezelés célja

   A Buki-Mix Halcsali Vállalkozás, továbbiakban BMX, nem tárol a szükségesnél több személyes adatot. Kizárólag a weboldalunkon történő webes vásárláshoz fontos hozzáféréshez, számla elkészítéséhez valamint a zavartalan kiszállítás érdekében, tárolja adatait. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

   A személyes adatokra azért van szükség, hogy a visszaélések megakadályozása érdekében a felhasználó hitelességét (valódiságát) ellenőrizni tudjuk. Hozzáférést biztosítsunk védett tartalmakhoz, saját adatainak kezeléséhez. Vásárlás esetén a megrendelt termék(ek)ről számlát tudjunk készíteni, valamint a termék(ek)et házhoz tudjuk szállítattni.

   Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a kiszállításhoz szükséges adatait, a GLS futár cég részére, kizárólag a kiszállítás idejére, vagy a VI. pont második bekezdésben foglalt esetekben, valamint jogi viták rendezése céljából az érintett, meghatalmazott jogi vagy természetes személy(ek)nek.

   A BMX-on a megadott és rögzített adatait semmilyen marketing, remarketing célra nem használja fel, nem adja át.

   Oldalainkon a Google Analytics gyüjt statistikai adatokak, kizárólag anonim formában. Ezzel kapcsolatban a Google irányelvei érvényesek. Kattintson ide a választás visszavonásához.

  3. Adatok tárolása

   Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak biztonsága fontos számunkra.

   Adatbázisaink tárhelyszolgáltatónk tűzfallal és vírusvédelemmel ellátott dedikált szerverein foglalnak helyet.

   Jelszavakat visszakódolhatatlan formában rögzítjük.

   Személyes hozzáférésével Ön bármikor módosíthatja, törölheti adatait. Kérheti teljes regisztrációja és ezzel egy idejűleg, rögzített adatainak törlését.

   Megadott és tárolt adatait bármikor lekérheti, mobilizálhatja.

  4. Adatkezelés ideje

   A felhasználó által megadott adatok tárolásának idejét nem korlátozzuk, kivéve az alábbiak esetekben törlésre kerülnek:

   1. a felhasználó saját magát törli, vagy kéri törlését
   2. olyan magatartást tanúsít mely a felhasználó törlését vonja maga után
   3. előzmények nélküli 1 év passzívitás után automatikusan töröljük

   Természetesen az esetleges vitás kérdése rendezése érdekében fizikailag csak a törvényi tényálásnak megfelelő határidő elteltével töröljük az adatokat.

  5. Adatkezelés köre

   A látogatók, regisztrált felhasználók és vásárlók adatait, az alábbi csoportosítás szerint tároljuk.

   1. Regisztrációs adatok

    A természetes személy regisztrációjához az alábbi adatokat kérjük és tároljuk:

     Regisztrációs adatok:
    1. Vezetéknév
    2. Keresztnév
    3. felhasználónév
    4. e-mail cím
    5. jelszó
    6. időbélyeg (regisztráció dátuma)
    7. IP cím, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a BMX jogos érdeke

    Az elindított, de be nem fejezett, nem hitelesített, regisztráció adatait 24 óra elteltével fizikailag töröljük.

   2. Vásárlással összefügő adatok

    1. Természetes személy webáruházas vásárlása esetén az alábbi adatokat kérjük és tároljuk.

      1. Szállítási adatok:
      2. Vevő neve
      3. Vevő címe (irányító szám, város, utca házszám emelet ajtó)
      4. Értesítési telefon
      5. E-mail cím
      1. Számlázási adatok:
      2. Számlázási név
      3. Számlázási cím (irányító szám, város, utca házszám emelet ajtó)
      4. Értesítési telefon
      5. E-mail cím
    2. Jogi személy webáruházas vásárlása esetén az alábbi adatokat kérjük és tároljuk.

      1. Szállítási adatok:
      2. Viszonteladó neve
      3. Viszonteladó címe (irányító szám, város, utca házszám emelet ajtó)
      4. Értesítési telefon
      5. E-mail cím
      1. Számlázási adatok:
      2. Számlázási név
      3. Számlázási cím (irányító szám, város, utca házszám emelet ajtó)
      4. Értesítési telefon
      5. E-mail cím
      6. Cég, vállalkozó adószáma

    A fenti adatokra csak vásárlás esetén van szükség, de kényelmi szolgáltatásként már az adatlapon előre meg tudja adni, így vásárlásnál már nem kell begépelnie. A GLS futár cég kizárólag a kiszállításhoz szükséges adatokat kapja meg a kiszállítás idelyére.

   3. Egyéb adat

    Az egyéb adat(ok) megadása nem kötelező.

     Egyéb adatok:
    1. Profil kép (avatár)
    2. Vásárlás esetén, szükség szerint a vevő Adó száma, mely csak a megrendelő lapon és a számlán szerepel, a személyes adatoknál nem rögzítjük.
    3. Vásárlás esetén a Megjegyzés rovat, melyben üzenetet küldhetünk az eladónak, szállítónak esetleg egyéb számlázási információt adhatunk meg.

   4. Napló adat

    Az Ön biztonsága érdekében tárolt adatok.

     Napló adatok:
    1. Legutóbbi bejelentkezés dátuma, ideje.
    2. Legutóbbi Bejelentkezés IP címe, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a BMX jogos érdeke
    3. Megtekintett weboldal címe (URL).
    4. Operációs rendszer és a böngésző típusa.

  6. Adatkezelő és adatfeldolgozó

   Adatkezelő: Bukta Győző

   Telefon: 36 30 9039512

   E-mail: 🅱🆄🅺🅸🅼🅸🆇🅶🅼🅰🅸🅻.🅲🅾🅼

   Adatfeldolgozó: Buki-Mix Halcsali Vállalkozás

   Cím: 3700 Kazincbarcika, Csákány út 24.

   Telefon: 36 48 310407

   E-mail: 🅸🅽🅵🅾🅱🆄🅺🅸🅼🅸🆇.🅷🆄

  7. Kapcsolat

   A BMX honlapján elérhető kapcsolat-felvételi nyomtatvány kitöltésével, illetve a telefonon, e-mailben vagy postai úton átadott személyes adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat) természetesen bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség) kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

   A megadott személyes adatok harmadik fél felé történő továbbítása a következő két esetben lehetséges:

   • ha a megkeresésével érintett adatkezelés során adatfeldolgozót veszünk igénybe. Erről minden adatkezelés során külön tájékoztatást adunk Önnek illetve az adatfeldolgozóinkat minden esetben körültekintően választjuk ki, auditáljuk és a kapcsolatot a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződéssel szabályozzuk.
   • ha előzetes tájékoztatás után Ön kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a megkeresését illetékes harmadik fél felé továbbítsuk (pl. szervizpartnereink), ami azért szükséges, hogy a megkeresést a továbbiakban közvetlenül az illetékes partnerünk tudja rendezni Önnel. Ezáltal felgyorsul és hatékonyabbá is válik az ügyintézés. Illetve bizonyos megkeresések esetében elengedhetetlen a partnerünk részéről történő kapcsolatfelvétel az Ön irányába. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül a megkeresés kizárólag anonimizálva kerülhet továbbításra, feltéve ha így is rendezhető a megkeresés. Egyéb esetben a megkeresés lezárása kerül.

   A megadott adatokat a szükségesnél tovább nem tároljuk, kivéve, ha jogos igény van rá vagy a törvény másképp rendelkezik.

  8. Hírlevél

   A BMX nem küld hírlevelet! Kizárólag, regisztrációval és a vásárlással kapcsolatos visszaigazoló leveleket küld.

   A levelek nem tartalmaznak marketing és remarketing üzeneteket.

  9. Harmadik fél weboldala

   Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

  10. Az Ön jogai

   A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

   1. Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján

    Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

    • a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai
    • az érintett személyes adatok kategóriái
    • azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
    • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
    • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
    • felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga
    • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
    • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

    Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

   2. Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

   3. Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

    • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
    • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
    • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
    • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
    • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
    • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

    Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

   4. Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

    • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
    • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
    • az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
    • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.

   5. Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján

    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

    • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
    • az adatkezelés automatizált módon történik.

    Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   6. Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

    A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.
    A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

  11. Panasz benyújtása

   Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken.

   Buki-Mix Halcsali Vállalkozás
   3700 Kazincbarcika, Csákány út 24.
   36 48 310407
   i n f o b u k i m i x . h u

   Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   http://www.naih.hu
   ugyfelszolgalat@naih.hu

  12. Cookie-k használata

   A BMX kizárólag az oldal felhasználói élnény javítása érdekében, valamint a webes vásárlással kapcsolatos technikai információk ideiglenes tárolására "cookie"-kat használ.

   1. Mi az a "cookie"?

    A "cookie" általában egy betűkből és számokból álló kis adat fájl, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén, mobil eszközének memóriáján található böngésző cookie fájl-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

   2. Milyen cookie-kat használ a weboldal?

    A weboldalon kétfajta cookie-t használhat:
    Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
    Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

    Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

   3. Harmadik fél cookie-k

    A harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

   4. A BMX saját cookie-n kívül 4 külső cookie-t használ:

    1. Twitter
    2. YouTube
    3. Google
    4. Facebook
    A fenti cookie-k kizárólag anonim statisztikai adatok gyűjtésére és a felhasználó élmény fokozására szolgálnak.

A fenti tájékoztatót tudomásul veszem és hozzájárulok a megadott adataim kezeléséhez.

Buki-Mix Team
Hatályos: 2018. május 25-től.

Módosítva: 2022. január 1.

Kosár előnézet
A kosárban 0 termék van, 0 Ft étékben, melynek súlya 0,00 kg.

Kosár