Frissültek az adatkezelési, adatvédelmi szabályok. A webhely Cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatások zavartalan működését, szabja személyre oldalad és elemzi a forgalmat. RÉSZLETEK A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.

RENDBEN

Felhasználási feltételek, regisztráció, vásárlás, információk

 • Felhasználási feltételek

  Az alábbi feltételeket elfogadom és tudomásul veszem.

  1. A Felhasználási feltételek hatálya
   Jelen „Felhasználási feltételek” a www.bukimix.hu és a bukimix.hu címen elérhetõ oldal használatának szabályait határozza meg.

  2. A portál igénybe vételének feltétele
   A portál, a regisztrációt követõen vehetõ igénybe. A regisztráció során a felhasználónak ki kell töltenie az adatlapot, melynek során meg kell adnia Nevét, felhasználónevét (szabadon választott) e-mail címét, majd jelszavát. A késõbbiekben az oldalra való belépés a regisztrált felhasználónév vagy E-mail cím és a jelszó megadásával lehetséges. A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó jelen Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot elfogadja.

  3. A regisztráció megszüntetése
   A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törlésérõl. Ebbéli szándékát saját, a regisztrációnál megadott e-mail címérõl küldött levelében az adminnak címezve (admin@bukimix.hu) kérheti. A törlés indoklás nélkül elfogadjuk.

  4. Jelszó-használat, biztonság
   A felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erõs” jelszót választani, mely az angol abc betûit és számokat egyaránt tartalmaz.

   A felhasználó köteles azt titokban tartani. A portál tulajdonosa és üzemeltetõi nem vállalnak felelõsséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelõ jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetõvé tette.

   Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkezõ oldalon kérhet új ideiglenes jelszót, melyet az elsõ bejelentkezése után köteles megváltoztatni

  5. Google hitelesség ellenőrzés
   A portálon minden adatküldésnél Google captcha -t használunk (regisztráció, bejelentkezés, rendelés, stb.). Erre azért van szükség, hogy elkerüljük a spam robotok müködését. Nem vagyok robot Tehát fontos, hogy a látogató, felhasználó igazolja magát a kis négyzetbe kattintással, hogy Ő nem robot. Amennyiben minden rendben, követtük az esetleges további feladatot, akkor egy kis zöld pipa jelenik meg a négyzetben és tovább léphetünk.

  6. A portál szolgáltatásai
   Kép feltöltése: A felhasználó saját adatlapjára feltöltheti fényképét, továbbá a fórumok hozzászólásait képekkel illusztrálhatja.

   Az üzemeltetõ fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét, formátumát illetõen.

  7. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggõ korlátozások, a felhasználó felelõssége
   A felhasználó az oldalt csak saját felelõsségére használhatja. Az oldalt üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellõ körültekintéssel járt el. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem elõtt tartásával eljárni.

   Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem elõtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse. A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegõ felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti.

   Kizárás járhat különösen:

   • ha a felhasználó erotikus képet tölt fel,

   • ha a felhasználó burkoltan vagy nyíltan reklámoz másik weblapot vagy szolgáltatót, terméket.

   A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtõl, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.
   Kérjük tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fûzõdõ jogait és méltányolható érdekeit.
   Ne gyûjts más személyekrõl jogosulatlanul információkat, a megszerzett információkat jogosulatlanul ne használd fel. Tartózkodj bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétõl.
   Tartsd tiszteletben a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogokat, különösen a szerzõi jogi védelem alá esõ irodalmi, tudományos és mûvészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzõk védelmére vonatkozó szabályokat!
   Kerüld az obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéseket, megnyilvánulásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy másokban megbotránkozást keltsenek.
   Tartózkodj minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelmûen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyûlöletre uszítson.
   Vedd figyelembe, hogy minden ember más személyiség és mindenkinek lehet más véleménye egy adott témáról.

   Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtõl, amely az oldal rendeltetésszerû használatát akadályozza.
   Kerülj minden olyan kommunikációt, amely az oldal rendeltetésszerû használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat. Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illõ, ismétlõdõ, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól, mások provokációjától.

   Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtõl, amely a oldalt üzemeltetõ érdekeit sérti.

   Ezen belül tehát

   • az oldal mûködésének megzavarásától, akadályozásától;

   • minden olyan kommunikációtól, amely az oldal üzemeltetésére vonatkozó, valótlan információt hordoz;

   • minden olyan tevékenységtõl, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti; Tartózkodni minden olyan tevékenységtõl, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

  8. Eljárás a felhasználó jogsértõ magatartása esetén
   A fentiekben felsorolt jogsértõ magatartás esetén, az oldal tulajdonosa jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy azonnali törlésére. Az oldal tulajdonosa a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelõzõen felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására. Regisztráció megszüntetését vonja maga után, ha a felhasználó saját vagy egyéb weblapot, terméket, szolgáltatást reklámoz, akár nyíltan, akár burkoltan. Ne helyezz el más oldal linkjét sem az adatlapodon, sem hozzászólásaidban. A reklámozásra megvannak a lehetõségek.

   Ha reklámozni szeretnél, kérjük vedd fel a kapcsolatot az oldal tulajdonosával a Kapcsolat ûrlapunkon.

  9. Az oldal tulajdonosának felelõssége, szavatosság kizárása

   Az oldal tulajdonosa

   • vállalja, hogy minden tõle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az elõzõ pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsõsorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy az oldalakat a felhasználók igényeinek megfelelõen alakítsa.

   • a felhasználót regisztrációjának felfüggesztésérõl vagy törlésérõl, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttmûködésre, a viták békés úton történõ rendezésére.

   • az oldal mûködése során elõálló esetleges zavarok, mûködési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelõssé nem tehetõ. Az oldal tulajdonosa a felhasználók magatartásáért felelõsséget nem vállal.

  10. Moderálás
   A moderátorok, a moderációt szabad idejükben végzik, ezért fizetést nem kapnak. Jogukban áll az általuk negatívnak ítélt hozzászólást vagy akár újonnan nyitott topikot törölni.

  Regisztráció

  Regisztrálni csak a bukimix.hu portálunkon lehet. A itt regisztrált felhasználói névvel léphet be a bukimix.hu/webshop WebÁruház-unkba is.
   

  1. lépés:
   • Eldönteni, hogy kereskedõként vagy felhasználóként regisztrál.
   • Vezeték- és keresztnév megadása.
   • Felhasználói név választás (az Angol ABC betûit és számokat 0-9-ig tartalmazhat).
   • E-mail: saját e-mail cim megadása (csak valós cím lehet, erre kapja a visszaigazoló levelet).
   • Jelszó: (minimum 5 karakter, és csak az Angol ABC betûit és számokat (0-9-ig) tartalmazhat)
   • Jelszó megerõsítése: jelszó mégegyszer.
   • Felhasználási feltételek elfogadása.
   • Adatkezelési, adatvédelmi feltételek elfogadása.
   • "Nem vagyok robot" pipálása.

   Ha nem ad meg jelszót, kap egy ideiglenest, melyet a portálra belépve az adatainál meg tud változtatni.

   A [Regisztrálok] -ra kattintva érvényesítheti a beírt adatokat.

   A következõ lapon ellenõrizheti a megadott adatokat, a [Befejezés] gombra kattintva kész az elsõ lépés.
    
  2. lépés:

   Kap egy visszaigazoló E-mail-t, melyben lesz egy link ami a Buki-Mix Információs oldal-ra mutat és a regisztrációját fogja érvényesíteni.
   Erre kattintva kész a regisztráció.

   
  Megjegyzés: A visszaigazoló E-mail-ben kapott link csak 24 óráig él. A lejárta után a regisztrációt elölrõl kell kezdeni.

   

  Kereskedőknek

  Elõször is, szükséges a fent leírt felhasználói regisztráció. Ezt követõen a Partner regisztráció menûpontnál ki kell tölteni a Céggel kapcsolatos adatlapot. Ezután telefonos egyeztetés és kedvezõ elbírálás után bekapcsolásra kerûl a felhasználó; 'kereskedelmi státusz'.

  Vásárlás magánszemélyként

  Nincs más teendõ, mint bejelentkezni a bukimix.hu/login WebÁruház-unkba vagy, ha még nincs regisztrálva akkor, regisztrálni magát a bukimix.hu/register portálon.

  Vásárlás menete:

   

  • Válassza ki a terméke(ke)t és adja meg a darabszámo(ka)t
  • A [Kosárba tesz] gombbal tudja érvényesíteni a megadott darabszámo(ka)t. Ez a gomb megtalálható az jobb oldalt a [ Kosár kezelõ]-re kattintva vagy a lap alján.
  • [Kosarad] gombra kattintva szerkesztheti a darabszámo(ka)t.
  • A [Fizetés] gombra kattintás után beállítani a szállítási módot, kitölteni az adatlapot és elküldeni a rendelést. (Figyelem, az összeállított csomagot az itt megadott címre küldjük, ezért kérjük ügyeljen a pontos adatok megadására. Köszönjük!)
  • A rendelésrõl kapni fog egy visszaigazoló e-mailt.
  • Levélben, telefonon leadott rendelések feldolgozása, kiszállítása a megszokottnál tovább tarthat.

  Vásárlás viszonteladóként

  A módszer ugyan az mint a magánszemélynél, viszont az árak tekintetéban a nagykereskedelmi árakkal számolunk.

  Szállítás, szállítási költségek viszonteladók részére

  Termékeink zavartalan beszerzése érdekében az alábbi szállítási lehetõségeket kínáljuk kereskedõ partnereink számára Magyarország területén.

  A GLS futárszolgálattal történõ kiszolgálás paraméterei:

  • Legkisebb rendelési érték nettó 10 000 Ft.
  • Számlázás nagykereskedelmi lista áron.
  • Csomag tömege max. 40 kg (göngyöleggel együtt).
  • Szállítási határidõ a feldolgozástól számított max. 72 óra.
  • Feladási mód: utánvétes.
  • Szállítási költséget magunkra vállaljuk!

  Szállítás menete

  A megrendelés leadása után munkatársunk összeállítja a csomag tartalmát. Egyedi vagy készleten nem lévő terméket legyártjuk, vagy telefonos egyeztetés után másik termékkel helyettesítjük.

  Elkészítjük a számlát és a csomagba helyezzük. Lezárjuk a csomagot és megcímezzük. Átadjuk a szállító futár szolgálatnak (GLS), majd a jelzett határidőkkel megtörténik a kiszállítás.

  A csomag átvételénél a futár jelenlétében feltétlenül ellenőrizze a csomag éppségét, bontatlanságát! Amennyiben sérült, bontott csomagot kap, ellenőrizze a csomag tartalmát, a termékek tételes meglétét a számla alapján. Amennyiben hiányosságot, a termékek sérülését tapasztalja, abban az esetben kérje a futárt jegyzőköny megírására és szükség szerint ne vegye át, küldje vissza a csomagot.

  Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a futárnak nem adunk át sérült vagy hiányos csomagot.

  Téves megrendelés

  Abban az esetben, ha Ön tévesen küldött el megrendelést a portálról, azonnal jelezze az info@bukimix.hu címre a Buki-Mix Információs oldal-on regisztrált felhasználói nevének és a rendelés számának megadásával és töröljük a téves megrendelését.

  Elállás joga

  A távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet szerint Önnek az áruátvételtõl számított 8 munkanapon belül elállási joga van, amely a következõ feltételek mellett gyakorolható:

  • Az elállási jog csak a házhozszállítással átvett termékekre vonatkozik.
  • Az elállási jog nem vonatkozik a nem standard, tehát az Ön személyes kívánságainak megfelelõen, egyedileg legyártott termékre.
  • Az elállásra vonatkozó igényét a határidõn belül a Buki-Mix Team felé kell bejelentenie (3700 Kazincbarcika, Csákány út 24. tel: 06-48-310-407.,fax: 06-48-310-407, E-mail: info@bukimix.hu
  • Az elállás feltétele, hogy a termék gyári, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó csomagolásban, hibátlan állapotban és sérülésmentesen érkezzen vissza a Buki-Mix Team telephelyére (egyeztetés után). Ezek hiányában nem vállaljuk a termék visszavásárlását, illetve a terméket visszajuttatjuk a vásárlónak, saját költségére.
  • Visszatérítésre az áru ellenértéke kerül. Ezen felüli költséget nem áll módunkban visszatéríteni, illetve a visszajuttatás költsége is a vevõt terheli.
  • Az áru ellenértékét az áru beérkezését követõen 5 munkanapon belül az Ön által megadott címre vagy bankszámlaszámra utaljuk vissza.

  Árak

  Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

  Szavatosság és jótállás

  Termékeink halak etetésére, csalízására használhatóak, emberi fogyasztásra alkalmatlan! Termékeink felhasználhatóságát a csomagoláson feltüntetett gyártási és szavatossági idő határozza meg. A szavatossággal ls jótállással kapcsolatos vitás kérdésekben a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés rendelkezései, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet az irányadóak.

  Egyéb feltételek

  A képek és szövegek tartalmáért semilyen felelőséget nem válalunk.

  Mindazonáltal amennyiben sértő, megbotránkoztató tartalmat találunk, ilyenről visszajelzés érkezik, azt haladéktalanúl töröljük.

  A változtatás jogát fenntartjuk!

  A portál ezen hivatalos része magázó stílusban történt. Kérjük nézzék el nekünk, ha a tartalmi részekben a tegezõ stílust választjuk, ezért elõre is bocsánatot kérünk akit ez esetleg sértene. Megértésüket köszönjük!

Buki-Mix Team 2018. február 24.